Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsesformand Peter Beck-Bang

Formand
Redaktør

Anette Engstrøm Siø

Bestyrelsesmedlem
Redaktør

Henrik Schjørring

Bestyrelsesmedlem
Redaktør

Jens Peder Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Redaktør

Kaj Gefke Masten 52

Bestyrelsesmedlem
Redaktør

Colin Cessford

Kasserer
Redaktør

Ann Ryom

Sekretær
Redaktør