Om husene

Generelt

Bebyggelsen består af i alt 93 boliger bygget i perioden 1977 - 1979. Der er 45 huse i Masten og 48 i Sprydet grupperet i 18 forskellige rækker med 3 til 6 huse i hver række.

Hvert hus består af 3 etager med ialt ca. 185 kvm boligareal. Indretningen er opbygget med en fleksibel rumdeling, som tillader forskellige planløsninger med varierende placering af køkken/spisekøkken, stue, spisestue, soveværelse og arbejdsværelse. I underste etage findes et depotrum på ca. 22 kvm. Således er det samlede areal 207 kvm.
På sydsiden af huset er der på de 2 øverste etager en altan. I tilknytning til husene er der dobbelt carport og udhus/redskabsrum samt små haver/gårdhaver på begge sider af huset.

 

Husdyr
Der må holdes husdyr som hunde og katte m.m. Der skal vises hensyn over for naboer, så man undgår gener. Benyt hundeposer fra de opstillede hundeposter.

 

Markiser
Det er tilladt at opsætte markiser. Der anvendes ensfarvet eller stribet stof i en farve, som matcher bebyggelsens generelle udseende.

 

TV-modtagelse
Grundejerforeningen har en kontrakt med Yousee, som dækker samtlige ejendomme. Abonnementet betales gennem kontingentet til foreningen og dækker grundpakken med 25 kanaler. Disse modtages via alle eksisterende antennestik i husene.

Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner på tage eller altaner. 

 

Vedligeholdelse 
Grundejerforeningen har påtaget sig ansvaret for vedligeholdelse af bebyggelsens tage. Den resterende vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. For at sikre et ensartet udseende af bebyggelsen har Generalforsamlingen i 2015 og 2016 vedtaget at gennemføre en del af vedligeholdelsen. Endehusenes hvide gavle blev renset i 2015, og i 2016 blev altanernes limtræsdragere og sterne malet. På Generalforsamlingen i 2016 blev det også besluttet, at alle rækværk skal males grå.

Udvendig males træværket i farverne havblå og stengrå. Maling købes hos Flügger. Korrekt farvekode og malingstype findes i menupunktet "Tilbud til beboere" efter login. Grundejerforeningen har en mindre beholdning af maling, som kan anvendes i stedet og som kan købes ved henvendelse hos personalet, der vedligeholder Fællesområderne. 

Særligt på sydsiden af husene er den havblå maling udsat for stærkt og falmende sollys. Den blå maling bør derfor fornyes hvert 3'die eller 4'de år. 

Betonvinger skal males i en grå/hvid farve hvert 8'nde til 10'nde år. Enderækkehusenes betonvinger blev i 2016 malet på ydersiden ved Grundejerforeningens foranstaltning. De indvendige vinger males ved den enkelte husejers foranstaltning.

Stillads til brug ved udvendig vedligeholdelse kan lånes ved henvendelse til det personale, som vedligeholder fællesområderne. De vil også være behjælpelig med opsætning og nedtagning. af stilladset.

 

Haver 
Der er en have / gårdhave på hver side (nord / syd) af huset. Der er etableret omfangsdræn tæt ved husmuren. Ved plantning af buske eller træer skal der tages hensyn til kloak og dræn, så de ikke kan blive beskadiget af rødder fra bevoksningen. Træer og buske må ikke rage op over hustaget eller ind over nabohaven eller på anden måde være til gene for naboer.

For at sikre fredsskovens naturlige udvikling og vækst er det ikke tilladt at bortkaste affald fra haven, urtepotter, juletræer eller lignende i skoven nord for bebyggelsen. Haveaffald kan afleveres på en dertil indrettet plads bag Varmecentralen. Det henstilles, at det kun er biologisk affald, som afleveres. Plastsække, urtepotter, juletræsfødder m.m. skal bortskaffes gennem dagrenovationen eller på kommunens genbrugsplads. 

Nogle af endehusene har bede langs husmur og rækværk til gårdhave og carport. Den del af bedet, som løber langs rækværket vedligeholdes af endehus-ejeren.

 

 Parkering
Hver ejendom råder over to parkeringspladser i den tilhørende carport.

Der er et antal gæsteparkeringspladser mellem blokkene og for enden af stikvejene. Ved parkering mellem blokkene skal det foregå på en sådan måde, at der altid er fri og uhindret passage også for store køretøjer som renovation, fragtbiler og udrykningskøretøjer. Dette gælder især ved de etablerede plantechikaner. Det henstilles, at der ikke vedvarende lægges beslag på gæsteparkeringspladser til gene for beboere og deres gæster.

Gæsteparkeringen må ikke anvendes til opbevaring af campingvogne, trailere, både og lignende. Det er dog kutyme, at grundejerforeningen giver tilladelse til, at man kortvarigt har campingvogne m.v. stående i forbindelse med sæsonklargøring i en periode på op til 1 uge.

Erhvervskøretøjer må kun parkeres i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver i bebyggelsen.

 

Salg af boligen

Når boligen sættes til salg, bedes ejeren huske at gøre ejendomsmægleren opmærksom på, at foreningens hjemmeside indeholder svar på mange af de spørgsmål, som en potentiel ny ejer måtte have. I forbindelse med udarbejdelse af salgsdokumenter vil ejendomsmægleren udfylde et spørgeskema om grundejerforeningens forhold. Besvarelse af skemaets spørgsmål findes under dokumenter øverst til højre på denne side.