Om husene

Generelt

Bebyggelsen består af i alt 93 boliger bygget i perioden 1977 - 1979. Der er 45 huse i Masten og 48 i Sprydet grupperet i 18 forskellige rækker med 3 til 6 huse i hver række.

Hvert hus består af 3 etager med ialt ca. 185 kvm boligareal. Indretningen er opbygget med en fleksibel rumdeling, som tillader forskellige planløsninger med varierende placering af køkken/spisekøkken, stue, spisestue, soveværelse og arbejdsværelse. I underste etage findes et depotrum på ca. 22 kvm. Således er det samlede areal 207 kvm.
På sydsiden af huset er der på de 2 øverste etager en altan. I tilknytning til husene er der dobbelt carport og udhus/redskabsrum samt små haver/gårdhaver på begge sider af huset.

    


Som nævnt under beskrivelsen af området, findes der i alt 573 boliger i den samlede udstykning fra Borupgård frugtplantage. Husene er fordelt mellem 5 grundejerforeninger (GF):

           Jollen-Staget

           Masten-Sprydet

           Stævnen

           Snekkehusene

           Roret


De 5 foreninger er i store træk placeret i udkanten af udstykningsområdet og omkranser dermed et stort grønt område med stier og mulighed for fritidstidsaktiviteter herunder en boldbane og kælkebakke. Til området hører også træbæltet i den nord- og nordvestlige del benævnt Fredsskoven.


 Parkering

Hver ejendom råder over to parkeringspladser i den tilhørende carport.

Der er et antal gæsteparkeringspladser mellem blokkene og for enden af stikvejene. Ved parkering mellem blokkene skal det foregå på en sådan måde, at der altid er fri og uhindret passage også for store køretøjer som renovation, fragtbiler og udrykningskøretøjer. Dette gælder især ved de etablerede plantechikaner. Det henstilles, at der ikke vedvarende lægges beslag på gæsteparkeringspladser til gene for beboere og deres gæster.

Gæsteparkeringen må ikke anvendes til opbevaring af campingvogne, trailere, både og lignende. Det er dog kutyme, at grundejerforeningen giver tilladelse til, at man kortvarigt har campingvogne m.v. stående i forbindelse med sæsonklargøring i en periode på op til 1 uge.

Erhvervskøretøjer må kun parkeres i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver i bebyggelsen.

 

Salg af boligen

Når boligen sættes til salg, bedes ejeren huske at gøre ejendomsmægleren opmærksom på, at foreningens hjemmeside indeholder svar på mange af de spørgsmål, som en potentiel ny ejer måtte have. I forbindelse med udarbejdelse af salgsdokumenter vil ejendomsmægleren udfylde et spørgeskema om grundejerforeningens forhold. Besvarelse af skemaets spørgsmål findes under dokumenter øverst til højre på denne side.