Velkommen til Grundejerforeningens hjemmeside

Foreningengens hjemmeside har et dobbelt formål.

Dels at etablere et forum, hvor bebyggelsens beboere kan holde sig orienteret om aktiviteter i og omkring Grundejerforeningens område. På hjemmesiden kan man finde vedtægter og deklarationer, alt om de seneste års generalforsamlinger, nyhedsbreve, råd og vink om vedligeholdelse med mere. Det er vigtigt at holde ens beboerprofil opdateret især ved skift af mail adresse, ellers risikerer man at nyhedsbreve ikke når frem.

Det andet formål er at give potentielle købere og nye beboere en orientering om bebyggelsen, dens huse, fællesarealer, naboområder samt Grundejerforeningens ansvar og virke. For en hurtig orientering henvises til foreningens prospekt "Velkommen i Masten-Sprydet"

Hold hjemmesiden aktuel

Vi vil gerne sikre, at hjemmesiden forbliver aktuel og dynamisk. Derfor skal vi opfordre foreningens medlemmer til løbende at bidrage til at holde hjemmesiden opdateret med de seneste nyheder. Send en mail direkte til bestyrelsen ved at klikke på "Bestyrelse" under menuen "Kontakt" og derefter benytte den viste formular. Man kan også oprette et opslag ved at klikke på "Opslagstavle", hvorefter den viste formular benyttes.

Driftsforstyrrelser

I tilfælde af driftsforstyrrelser ved el, vand, fjernvarme, utætte tage eller anden vandskade kan o…